För närvarande råder eldningsförbud, men små brasor är tillåtna i eldstäderna på lägerplatserna.

Kanotfiskekort

Med Kanotfiskekortet ges tillstånd att fiska med spö, fluga, spinn och pimpel och max två drag per kanot.

Kortet gäller i fiskevårdsområden Södra Lelång, Norra Lelång,Laxsjön, Svärdlång, Foxen, Blomskog, Stora Le – Struven (obs: det är bara Stora Le i fortsättningen öster om Foxen), Östra och Västra Silen, Östervallskog, Järnsjö och Töck-Hurrsjöarna.

From. 1/9 till årets slut är alla lax- och öringsorter fridlysta.
Kortet är personligt. Det skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman eller fiskerättsägare.

Barn under 12 år får fiska utan eget fiskekort i sällskap med vuxen som har ett gällande fiskekort.

Överträdelser gällande bestämmelser medför åtal och kortets indragande.

Minimått Lax, Öring och Röding 60 cm.

Fiskekortet finns att köpa på turistbyråerna och kanotuthyrningsföretagen i området samt hos lanthandlarna Ica Optimisten i Gustavsfors och ICA Nära i Sillerud.

Fiske får endast ske till husbehov!