För närvarande råder eldningsförbud, men små brasor är tillåtna i eldstäderna på lägerplatserna.

Naturvårdskort

Naturvårdskortet är en unik service som ger dig rätt till att nyttja våra lägerplatser i naturen. I sjösystemet Dalsland Nordmarken finns ett hundratal lägerplatser med vindskydd, toaletter och ved.

Lägerplatserna ligger på natursköna platser längs lämpliga kanotleder. På en lägerplats kan du övernatta i ett mysigt vindskydd. Har du tur har någon redan slagit läger och lägerelden är tänd med veden som finns där och du kan dela både utrymme och upplevelser med andra gäster.

Inom sjösystemet finns Naturvärdar (DANO Crew) vars uppgift är att hjälpa och informera dig om t.ex. lämpliga turer eller intressanta sevärdheter. De upplyser också om restriktioner som exempelvis fågelskyddsområden, fiskekort och om det råder eldningsförbud. Naturvärdarna ansvarar även för underhåll och tillsyn av lägerplatserna. De kontrollerar om man har ett naturvårdskort och rätt till att nyttja servicen.

Naturvårdskortet bekostar utbyggnad av lägerplatser, underhåll, ved, tillsyn, sopcontainer, naturvård samt ersättning till markägare som har upplåtit sin mark för lägerplatser.

Naturvårdskortet köps online, på turistbyråerna eller hos lokala kanotuthyrare. Det kostar 80,- SEK per person och natt. Barn under 12 år använder servicen gratis. DANO tar ut en administrativ avgift från besökare som inte kan uppvisa ett giltigt Naturvårdskort. Den administrativa avgiften och kostnaden för Naturvårdskortet måste betalas direkt.

Ett betalt naturvårdskort innebär inte en bokning för en viss lägerplats i sjösystemet. Det går inte att reservera en lägerplats för sig själv. Man får inte hindra en annan kanotist att slå läger på den plats man befinner sig på.

Vår natur är känslig och för att undvika slitage ska alla grupper med fler än 5 personer använda lägerplatser vid övernattning.

Naturvårdskort som inte har nyttjats återbetalas ej.

Du kan köpa naturvårdskort online eller på dessa ställen:

Följande Kanotuthyrare i Dalsland / Värmland