Om oss

DANO är en ideell förening för markägare, kanotuthyrningsföretagare samt kommuner inom sjösystemet Dalsland Nordmarken där syftet är att främja kanotturismen genom att tillhandahålla och serva sjönära lägerplatser i naturen. Detta finansieras genom försäljning av Naturvårdskort till de gäster som nyttjar lägerplatserna i sjösystemet.

Ideell förening för hållbar kanotturism inom sjösystemet Dalsland Nordmarken (Ideell förening DANO) innefattar Dalslands kanals vattenområde med biflöden från Köpmannebro i Dalsland till Östervallskog i Värmland. Kanalen är 25 mil lång och har 17 slusstationer som binder ihop stora och små sjöar.

Sjösystemet är ett av Europas finaste kanotområde med ren luft, friskt vatten och rik natur. För att skydda och göra sjösystemet mer tillgängligt erbjuder den Ideella föreningen DANO ca 100 lägerplatser längs vattenvägen i området. Markägaren har genom ett särskilt avtal givit sitt tillstånd för övernattning.

Samarbetet i organiserad form mellan markägare, kanotuthyrningsföretagare och kommuner i Dalsland Nordmarken har pågått sedan slutet av 1970-talet. Stora investeringar har gjorts i de ca 100 lägerplatserna för att på ett ordnat sätt kunna ta emot gäster i syfte att ge grund för en hållbar utveckling inom sjösystemet.

De flesta lägerplatserna erbjuder förutom vindskydd, fast iordningställd eldstad och ekologisk toalett, även ett fåtal tältplatser. För att säkerställa en hållbar utveckling av kanotturismen överfördes huvudmannaskapet från Årjängs kommun i november 2015 till nybildade Ideell förening DANO i samband med ett utvecklingsarbete inom ramen för projektet Affärsutveckling Dalslands kanalområde 2014-2018.

Styrelse

Owe Lindström, ordförande owelind@gmail.com
Mike Doubrawsky, Annika Platzer, suppl Christer Fransson
Leif Johansson, Lars-Olov Strömner, suppl Jan Landström
Yvonne Nilsson, Crister Blüme, suppl Johan Liljeqvist

Kontakt och frågor

Verkst. tjänsteman: Jürgen Parth juergen.parth@dalslandnordmarken.se +46 (0)730 615184

Ideell förening för hållbar kanotturism inom Dalsland-Nordmarkens sjösystem (DANO)
Centrumvägen 2
666 30 BENGTSFORS
Tel: +46 (0)730 615184
info@dalslandnordmarken.se

GDPR

Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.

DANO-Crew/Naturvärdar

Under sommarsäsongen:
Jürgen Parth, norra delen av sjösystemet +46 (0)730 615184
Christian Lärka, södra delen av sjösystemet +46 (0)763 446374

 

Nu finns DANO på Instagram!

Följ oss på Instagram! @instagram.com/dalslandnordmarken/
INSTAGRAM DANO

Projekt

Ideell förening för hållbar kanotturism inom sjösystemet Dalsland Nordmarken (Ideell förening DANO)  engagera sig mycket för att förbättra och förstärker värdena i att övernatta i sjösystemet och ha fantastiska upplevelser i naturen. Här kan du läsa om våra pågående projekt inom Dalsland Nordmarken. LÄS MER