Om oss

DANO är en ideell förening för markägare, kanotuthyrningsföretagare samt kommuner inom sjösystemet Dalsland Nordmarken där syftet är att främja kanotturismen genom att tillhandahålla och serva sjönära lägerplatser i naturen. Detta finansieras genom försäljning av Naturvårdskort till de gäster som nyttjar lägerplatserna i sjösystemet.

Samarbetet mellan markägare, kanotuthyrningsföretagare och kommuner i Dalsland och Nordmarken har pågått under många decennier. Organiserad kanotturism inom sjösystemet har pågått sedan mitten av 50-talet. Under årens lopp har stora investeringar gjorts i de ca 110 lägerplatserna för att på ett ordnat sätt kunna ta emot gäster. För att säkra investeringarna och säkerställa en bra utveckling av kanotturismen har en ideell förening bildats 2015.

Under perioden 2014-2017 utfördes ett utvecklingsarbete för bland annat kanotturism inom sjösystemet Dalsland Nordmarken. Det har genomfördes ett antal möten med markägare, kanotföretagare, kommuner, länsstyrelser, naturvårdsverk m fl. Det genomfördes en stor kundundersökning mot de som köpt Naturvårdskort och nyttjat lägerplatserna inom sjösystemet. En glädjande slutsats var hur nöjda gästerna generellt är.

Utvecklingsarbetet sker inom ramen för projektet Affärsutveckling Dalslands Kanalområde som finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen Värmland, samtliga kommuner i området, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland m fl

Vidare kan nämnas en ny websida som beskriver DANO och visar var lägerplatserna är belägna, en kanalapp som ger information om turismen kring Dalslands kanal där även kanotturismen ingår, en ny utgåva av informationsfoldern Kanotland mm.

Utmaningen för DANO över tid är att finansiera utvecklingen av lägerplatser och identifiera behov av nya investeringar inom kanotturismen.

Styrelsen för Ideell förening DANO består av följande ledamöter:

Styrelse

Gert-Inge Andersson, ordförande, gert-inge.andersson@vgregion.se
För kanotföretag: Preben Mortensen, Annika Platzer, suppl Christer Fransson
För markägare: Leif Johansson, Lisbeth Karlsson, suppl Jan Landström
För kommuner: Yvonne Nilsson, Johan Abenius, suppl Crister Blüme

Kontakt och frågor

Verkst. tjänsteman: Jürgen Parth juergen.parth@dalslandnordmarken.se +46 (0)730 615184

Ideell förening för hållbar kanotturism inom Dalsland-Nordmarkens sjösystem (DANO)
Storgatan 8
666 30 BENGTSFORS
Tel: +46 (0)730 615184
info@dalslandnordmarken.se

GDBR

Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.

DANO-Crew/Naturvärdar

Under sommarsäsongen:
Jürgen Parth, norra delen av sjösystemet +46 (0)730 615184
Christian Lärka, södra delen av sjösystemet +46 (0)763 446374