För närvarande råder eldningsförbud, men små brasor är tillåtna i eldstäderna på lägerplatserna.

Om oss

DANO är en ideell förening för markägare, kanotuthyrningsföretagare samt kommuner inom sjösystemet Dalsland Nordmarken där syftet är att främja kanotturismen genom att tillhandahålla och serva sjönära lägerplatser i naturen. Detta finansieras genom försäljning av Naturvårdskort till de gäster som nyttjar lägerplatserna i sjösystemet.

Ideell förening DANO (Ideell förening för hållbar kanotturism inom sjösystemet Dalsland Nordmarken) innefattar Dalsland kanals vattenområde med biflöden från Köpmannebro i Dalsland till Östervallskog i Värmland. Kanalen är 25 mil lång och har 17 slusstationer som binder ihop stora och små sjöar.

Sjösystemet är ett av Europas finaste kanotområde med ren luft, friskt vatten och rik natur. För att skydda och göra sjösystemet mer tillgängligt erbjuder den Ideella föreningen DANO ca 100 lägerplatser längs vattenvägen i området. Markägaren har genom ett särskilt avtal givit sitt tillstånd för övernattning.

Samarbetet i organiserad form mellan markägare, kanotuthyrningsföretagare och kommuner i Dalsland Nordmarken har pågått sedan slutet av 1970-talet. Stora investeringar har gjorts i de ca 100 lägerplatserna för att på ett ordnat sätt kunna ta emot gäster i syfte att ge grund för en hållbar utveckling inom sjösystemet.

De flesta lägerplatserna erbjuder förutom vindskydd, fast iordningställd eldstad och ekologisk toalett, även ett fåtal tältplatser. För att säkerställa en hållbar utveckling av kanotturismen överfördes huvudmannaskapet från Årjängs kommun i november 2015 till nybildade Ideell förening DANO i samband med ett utvecklingsarbete inom ramen för projektet Affärsutveckling Dalslands kanalområde 2014-2018.

Styrelse

Owe Lindström, ordförande owe@dalslandnordmarken.se
Mike Doubrawsky, Annika Platzer, suppl Christer Fransson
Magnus Andreasson , Lars-Olov Strömner, suppl Bengt Svan
Thorill Pettersson, Crister Blüme, suppl Johan Liljeqvist

Medlemsinformation

Kontakt och frågor

Ideell förening DANO
Centrumvägen 2
666 30 BENGTSFORS
Tel: +46 (0)730 61 51 84
info@dalslandnordmarken.se

GDPR

Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.

DANO-Crew/Naturvärdar

Under sommarsäsongen:
Jürgen Parth, norra delen av sjösystemet
Christian Lärka, södra delen av sjösystemet

Projekt

Ideell förening för hållbar kanotturism inom sjösystemet Dalsland Nordmarken (Ideell förening DANO) engagerar sig mycket för att förbättra och förstärka värdena i att övernatta i sjösystemet och ha fantastiska upplevelser i naturen. Här kan du läsa om våra pågående projekt inom Dalsland Nordmarken. LÄS MER

Hållbarhetsklivet

Vi på Ideel förening DANO ((Ideell förening för hållbarkanotturism inom sjösystemet Dalsland Nordmarken) är anslutna till Hållbarhetsklivet som är ett projekt anordnat av Turistrådet Västsverige. Med vårt namn står vi för ett krävande arbete, vars syfte är att bevara den vackra naturen.

DANO på Instagram!

Följ oss på Instagram! @instagram.com/dalslandnordmarken/
INSTAGRAM DANO