För närvarande råder eldningsförbud, men små brasor är tillåtna i eldstäderna på lägerplatserna.

Kanotfiskekort

50 kr200 kr

Med Kanotfiskekortet ges tillstånd att fiska med spö, fluga, spinn och pimpel i följande sjöar i Värmland och Dalsland:

 • Östra Silen
 • Västra Silen
 • Foxen
 • Blomskogs
 • Stora Lee-Struven (Endast den del av Stora Le som ligger öster om Foxen)
 • Östervallskog
 • Järnsjön
 • Töck-Hurrsjöarna
 • Lelång
 • Svärdlång
 • Laxsjön
Artikelnr: fiskekort-sv-1 Kategorier: ,

Beskrivning

Kanotfiskekort – Dalsland & Värmland
Kortet är personligt. Det skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman eller fiskerättsägare. Barn som ej fyllt 12 år får fiska utan eget fiskekort i sällskap med vuxen som har ett gällande fiskekort. Överträdelser gällande bestämmelser medför åtal och kortets indragande.

Minimått Lax, Öring och Röding 60 cm. Fr. o.m. 1/9 till årets slut är alla lax- och öringsorter fridlysta. Max två drag per kanot. Fiske får endast ske till husbehov!

Ytterligare information

Dagar

1, 3, 7