Själaskjulen

Två vindskydd som uppfördes 2021 genom projekt Själaskjulen. Med två nya vindskydd av trä, unikt utformade efter platsen de står på, vill projektet berika naturupplevelsen och inspirera fler människor att söka sig ut i naturen. Projektet innebär också om att ge möjligheter att i vidare sammanhang berätta DANOs arbete med en hållbar kanotturism och samtidigt fundera över hur nya lägerplatser möter samtidens turister.

Snäckan, ett nybyggt unikt vindskydd på DANO lägerplats nr 87

Snäckan ligger högt uppe på norra Krokholmen, en ö belägen i Östra Silen. Vyn över sjön är storslagen. Tillsammans med mjuka hällar och knotiga tallar omfamnar vindskyddet en plats att samlas vid elden under kvällen och sova över natten.

Snäckan knyter an till regionens hantverkstradition och båtvarven längs Dalslands kanal. Likt en båts bordläggning har stora ekplank värmts upp av vattenånga och basats till en böjd form. Tillsammans bildar planken en stark kupol av trä som spänner upp ett litet men magnifikt rum – ett Pantheon mellan tallarna. Trähantverk och möbelsnickeri framträder i detaljer och både nya och äldre kunskaper har nyttjats.

Vindskyddet är bokningsbart via webbshopen.
Här finns plats för 6-10 personer.
Du kan boka max en natt.
Läs mer om Norra Krokholmen lägerplats nr. 87  HÄR

Vikningen, ett nybyggt unikt vindskydd på DANO lägerplats nr 50!

Vikningen ligger mitt på en udde som sträcker sig ut i sjön Svärdlång. Alldeles nära vattnet, men i skydd av en sal av tallar. Stora skivor av massiv gran är sammanfogade som tält av trä, själva sinnebilden av ett skydd i naturen. Under takskivorna finns plats för våta kläder, packning och ved. Här kan du slå dig ner, värma dig av eldstaden och se ut över sjön. Från sovplatserna inne i vindskyddet kan man ana vattenbrynet och soliga mornar spelar solblänket mot vindskyddets inre när man vaknar.

Vindskyddet är bokningsbart via webbshopen .
Här finns plats för 4-6 personer.

Läs mer om Trollviken lägerplats 50 HÄR