Projekt

Själaskjulen

Ett projekt finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Själaskjulen går ut på att öka sjösystemets Dalsland Nordmarken attraktivitet genom att utforma unika vindskydd av trä, vilka både förstärker värdena i att övernatta i sjösystemet och bidrar till besökarens upplevelser i naturen till något utöver det vanliga.

Projektet syftar och ska bidra till:

  • ökad attraktivitet för sjösystemet genom att utformning unika vindskydd som förstärker besökarens upplevelser under sin vistelse på platsen
  • ökad uppmärksamhet för sjösystemet
  • utveckling av lokalt näringsliv
  • inspirera till byggande i trä
  • bidra till kunskapsutveckling inom träindustri, inte minst genom projektets samverkan med träutbildningen på Stenebyskolan.

Vindskydden kommer att tillverkas i trä och i produktionen av dem möts äldre hantverkstraditioner och industriellt träbyggande med digitala processer och verktyg. I detta möte mellan gamla och nya tekniker vill vi visa på träets mångsidighet och som ett naturligt materialval i byggandet.
Två vindskydd kommer att utvecklas och byggas, ett anknytning till Svärdlång och ett i anknytning till Östra Silen. Stor vikt har lagts vid att hitta spännande platser som ligger strategiskt i sjösystemet. De har valts ut i samarbete med kommunen och fastighetsägare. Vill du få mer information kontakta projektledare Ola Andersson ola.andersson@woup.se

 

Medfinansiärer

Fridh & Hells Bygg AB
Firma Irma
Nadén Arkitektur & Snickeri
Ein Berliner
Stenebyskolan
Claessons
Trätjära
Ideell förening DANO

Andra samverkansparter

Ekonomiservice i Årjäng AB
Burhult Snickerifabrik AB
Dalslands Massivhus AB
BMI Bengtsfors Maskin & Industrimontage AB
Bengtsfors kommun
Mötesplats Steneby

Förstudie ”DANO-Stolpen”

Finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Förstudien syftar till att utveckla nya koncept för lägerplatser och lösningar för ett minskat slitage i attraktiva naturmiljöer och därmed säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av kanot- och naturturismen i DANO-området. 

Projektet är en förstudie och avslutad 

En DANO Stolpen plats är en mindre lägerplatser som erbjuder plats till max två små tält, bestående av en godkänd eldstad, ett utedass samt en numrerad “stolpe” i strandkanten. Är du som markägare intresserat att få en Stolpen plats ska du meddela oss detta.  Vill du få mer information om en DANO Stolpen plats kontakta oss via mejl: christiane.dietz@dalsland.com eller ring till 0702 73 88 47