För närvarande råder eldningsförbud, men små brasor är tillåtna i eldstäderna på lägerplatserna.

Projekt

Själaskjulen

Ett projekt finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Själaskjulen går ut på att öka sjösystemets Dalsland Nordmarken attraktivitet genom att utforma unika vindskydd av trä, vilka både förstärker värdena i att övernatta i sjösystemet och bidrar till besökarens upplevelser i naturen till något utöver det vanliga.

Projektet syftar och ska bidra till:

  • ökad attraktivitet för sjösystemet genom att utformning unika vindskydd som förstärker besökarens upplevelser under sin vistelse på platsen
  • ökad uppmärksamhet för sjösystemet
  • utveckling av lokalt näringsliv
  • inspirera till byggande i trä
  • bidra till kunskapsutveckling inom träindustri, inte minst genom projektets samverkan med träutbildningen på Stenebyskolan.

Vindskydden kommer att tillverkas i trä och i produktionen av dem möts äldre hantverkstraditioner och industriellt träbyggande med digitala processer och verktyg. I detta möte mellan gamla och nya tekniker vill vi visa på träets mångsidighet och som ett naturligt materialval i byggandet.
Två vindskydd kommer att utvecklas och byggas, ett anknytning till Svärdlång och ett i anknytning till Östra Silen. Stor vikt har lagts vid att hitta spännande platser som ligger strategiskt i sjösystemet. De har valts ut i samarbete med kommunen och fastighetsägare. Vill du få mer information kontakta projektledare Ola Andersson olae.andersson@gmail.com

Huvudprojektet har förverkligats tack vare finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal, Stenebyskolan, Firma Irma, Nadén Arkitektur, Ideell förening DANO, Fridh & Hells Bygg AB samt Rothoblaas.

Filmen är finansierad av Fyrbodals kommunalförbund, Mötesplats Steneby samt Visit Dalsland.

 

Samarbetsparter

Stenebyskolans Finsnickeriutbildning.

Burhult Snickerifabrik AB

Salander Specialsnickerier

Bengtsfors kommun

Bengtsfors Glasmästeri AB

Bilbudet Hit eller Dit AB

Venn Vänerland Väst AB

Axel P i Bengtsfors

Vångens Såg i Bäckefors

Ekonomiservice i Årjäng AB

Claessons Trätjära AB

Biba Sehovic

Espen Hansen

Luka Jelusic

Martin Gustavsson

Andra samverkansparter

Dalslands Massivhus AB
BMI Bengtsfors Maskin & Industrimontage AB
Bengtsfors kommun
Mötesplats Steneby

Är du nyfiken hur de två nya vindskydd ser ut?

TITTA HÄR 

 

Förstudie ”DANO-Stolpen”

Finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Förstudien syftar till att utveckla nya koncept för lägerplatser och lösningar för ett minskat slitage i attraktiva naturmiljöer och därmed säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av kanot- och naturturismen i DANO-området. 

Projektet är en förstudie och avslutad 

En DANO Stolpen plats är en mindre lägerplatser som erbjuder plats till max två små tält, bestående av en godkänd eldstad, ett utedass samt en numrerad “stolpe” i strandkanten. Är du som markägare intresserat att få en Stolpen plats ska du meddela oss detta.  Vill du få mer information om en DANO Stolpen plats kontakta oss via mejl: christiane.dietz@dalsland.com eller ring till 0702 73 88 47